Najpierw zajrzyj do ewangelii Jana (na sam początek):

Na początku było Słowo a Słowo było u Boga,

i Bogiem było Słowo.

Ono było na początku u Boga.

Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.’

A teraz wiedz… wiedz, że słowo jest drganiem…

A teraz dowiedz się czym jest tzw teoria strun (inaczej zwana teoria super strun, teoria wszystkiego):

Teoria w skrócie: Tak jak struna na gitarze daje nam dźwięk, tak podstawowe cząstki elementarne drgając z różnymi częstotliwościami dają nam materię – wszystko co widzimy. Wszystko jest melodią będąca efektem drgań kosmków energii.

Teraz zapytaj Jana Ewangelistę skąd o tym wiedział… porównaj ten opis z tą teorią…

Share This