Czy tam mieszkają idioci? – pierwsze się nasuwało… ale dlaczego aż tylu dlaczego aż 42-61%?

  • U nas wiara w to że Bóg stworzył świat jest kojarzona z zacofaniem – jak ktoś kojarzy Gawełka z filmu Wolna Sobota wie o czy mówię. Zakładamy po prostu, że jak ktoś wierzy w to że Bóg stworzył świat to nieuk… tępak… idiota… itd.
  • W stanach zaś wiara w kreacjonizm jest trochę inaczej postrzegana… tam to nie jest 'zacofanie’ ale raczej duża wiara, w prawdziwego Boga. Więc… nie mieszkają tam idioci, ale wierzący bardziej biblijnie niż u nas chrześcijanie. Przynajmniej tak są tam takie osoby postrzegane… (nie jest to reguła, ale wśród tych co przychylają się do wiary w Boga tak jest)

Czy nie znają tych wszystkich rewelacji o ewolucji?

  • Pewnie że znają… mają równie mocne argumenty by je obalić… Mają równie mocne argumenty za tym, że to jednak opis biblijny jest prawdziwy… część z nich postaram się przedstawić na tej stronie. Zachęcam do poszukiwań…

Dlaczego zatem w stanach aż 42-61%* osób wierzy w Kreacjonizm?

  • Po pierwsze nie zaszło tam to wszystko co w europie.. nie mieli jarzma jedynie słusznej religii i nie było emocjonalnych powodów by pozbyć się religii kojarzonej z wiarą w Boga,.. było tam po prostu wiele denominacji.
  • Po drugie władza papieska miała tam od początku mniej władzy… więc nie było po co jej bronić… nie wprowadzili tam zatem, aż takiej symbolizacji bibli jak u nas… nie było potrzeby zmieniania bibli. Można wierzyć w to co napisane w bibli bardziej dosłownie i nikomu to nie zagrażało aż tak bardzo…
  • Po trzecie wizerunek Boga (tzw. obraz Boga – nie chodzi o malunek, ale wyobrażenie o Bogu) tam głoszony w większości kościołów – organizacji chrześcijańskich jest bardziej przyjazny niż ten co u nas…  nie ma Boga potępiającego.. nie ma Jezusa cierpiącego… nie ma Boga ścigającego za grzechy… jest Bóg dostarczyciel, Jest Jezus Chrystus Zwycięzca – Zbawiciel… który zbawił z łaski, a nie z uczynków.  Nie ma jak się bać** takiego Boga…

*wg różnych źródeł, robionych wg różnych ankiet.
**oczywiście jest pojęcie bojaźń Boża – ale to w skrócie można by je podsumować jako: bycie posłusznym Duchowi Świętemu. W każdym razie Bóg nie jest tam raczej przedstawiany jako kosmiczny sadysta, nie jest też przedstawiany jako namawiający do cierpienia… Zdaje sobie sprawę, że to trochę generalizacja, bo raczej na pewno znajdziesz w stanach kogoś kto miał sadystyczny wizerunek Boga, ale ta wolność denominacyjna jednak tam dominuje, a tym samym różne wizje.

Przykładowe ludzie w stanach które raczej wieżą w to, że Bóg stworzył świat:

A jak u nas takie osoby są postrzegane i pokazywane?

Share This